Thể loại: Ca khúc
Xuất xứ: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Ta ra đi hôm nay, mang trong con tim, niềm đau nhân thế.

Ta ra đi hôm nay, xin dâng thân trai này cho sông núi.

Trong đêm đen bao la, đôi tay xông pha, vượt khơi lướt sóng.

Tiến lên! Bao chàng trai!

 

Theo chân bao sao đêm, băng nhanh, băng nhanh.

Buồm tung cánh lộng gió băng nhanh.

Thuyền ta say, say ngàn ngọn sóng.

Bàn tay ta, người lái vô danh, hướng con thuyền tìm về hải đăng.

 

Xin đưa nhân sanh vượt sông mê vượt gian nguy đến bên Cha.

Xin đưa nhân sanh về chung vui ngày thành công, ngày thánh đức.

 

Khúc khải hoàn bừng chói tim ta.

Ôi, huy hoàng! Ngày Cao Đài thống nhất!

 

Ơi tương lai nhân sanh, vinh quang thay cho đoàn con tiếp nối.

Tiến lên! Bao chàng trai!

 

Bàn tay hoa tiêu là bao nhiêu quyết tâm.

Cho ta tiến bước đi vào đời.

Bằng tấm lòng cháy nồng cùng ta đi mọi nơi.