Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Giọt Tình Thương
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

 

1. Trả hết cho đời sâu lòng ghen hờn ưu sầu.

Trả hết nơi đồi cao tiếng hận thù xanh xao.

Còn lại đây, con tim thủy chung.

Nguyện làm hải đăng cho muôn trùng.

Tỏa trong tâm người,  ánh sáng Đài Cao,

Tình thương vạn màu thánh hóa năm châu.

 

2. Trả hết cho ngàn sao dòng lệ từ tâm trần,

Trả hết trong rừng hoang lá  vàng sầu mênh mang.

Còn lại đây, con tim sắt son.

Nguyện làm đóa yêu thương trọn đời.

Nguyện cho nhân loại biết đến Đài Cao,

Trần gian một ngày về đến Thiên Đàng.

 

ĐK:

Dù năm tháng không phai lòng sứ mạng.

Dù nắng mưa vẫn lạt tình thiên ân.

Sương gió có dạng dày, cho tình đạo hăng say.

Cho dẫu có nhọc nhằn, lòng thành trong con không gì cách ngăn.

 

3. Gửi đến muôn ngàn sau lời kinh cầu yên lành.

Gửi đến phương trời xa, bài ca tình Tạo Hóa.

Đường trần gian, vui Thánh Kinh,

Lòng trần hóa hương thơm Ngọc Đình.

Lặng yên an bình, thăm thẳm Ngọc Kinh.

Về đây một cội cùng sống nhân hòa.