Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Giọt Tình Thương
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

Cho quê hương tôi rực ánh nắng mai, cho quê hương tôi biết đến Cao Đài.
Đây tấm lòng thành, đây màu áo trắng, hãy mang hãy mặc, quê hương có hay?

Đem câu tâm kinh tạc lên núi sông, vang ra năm châu tiếng nói Tiên Rồng.
Khai ánh đạo Trời trong lòng nhân thế, đem tình nhân ái đắp xây đại đồng.

ĐK:

Cho mai sau đây mối đạo huy hoàng trên sông núi này, Việt Nam, Việt Nam.
Thênh tang Nam bang, thánh địa Cao Đài, dang tay đón mời vạn linh ngày mai.

Cho quê hương tôi ngàn năm sử xanh, sông sâu non cao ghi tiếng thơm lành,
Nên mối đạo nhà xin nguyện vun đắp, nối tình non nước với tình chúng sanh.