Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Lòng Thu
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

1. Mỗi lần thu đến tiết trong an lành, mùa thu thay sắc lá hoa trên cành

Mỗi lần thu đến nghe Đất Trời giao, hòa niềm cảm mến yêu thương đổi trao

Mưa thu dịu cơn nắng hè oi lòng người, trăng thu ngời soi mát làm vui cõi đời

Và ý thu thắm tươi, thu thiết tha tận hiến cho đời.

 

2. Một đêm Mẹ đến trăng thu trong đầy, vòng tay âu yếm bên con sum vầy

Lời Mẹ tha thiết cho con điều hay, lòng Mẹ chan chứa vô biên chẳng phai

Mẹ dặn lòng con trẻ từ nay chung đồng, cây nhơn hòa bác ái cùng nhau vun trồng

Cùng đỡ nâng thứ tha, trọn ý thu trong cảnh hiệp hòa.

 

3. Vào thu Mẹ gửi trao con sứ mạng, hòa trong nhân thế mong con hợp đoàn

Mùa thu thân ái con quay về đây, cùng thu lặng lẽ chung tay dựng xây

Trông Đất Trời vận chuyển vần xoay nhiệm mầu, trông cuộc đời tan biến tàn phai u sầu

Là lúc con góp tay xây thế gian thành cõi thiên đàng.

 

Trăng thu ngân lời ru, con xin như lòng thu

Tình của thu thắm tươi, thu thiết tha tận hiến cho đời.

Trăng thu ngân lời ru, con xin như lòng thu

Cùng đỡ nâng thứ tha, trọn ý thu trong cảnh hiệp hòa.

Trăng thu ngân lời ru, con xin như lòng thu 

Cùng góp tay đắp xây, cho thế gian thành cõi thiên đàng.