Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Về Nguyên
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

Cỏ non xanh thắm, cánh hoa hồng tươi là ngôn ngữ thiên nhiên không lời.

Trời Cha từ ái ban tặng cả thế gian thiên nhiên đẹp tươi.

Qua sự sống của muôn loài, con người nhận ra tình thương Thượng Đế khắp cùng.

Tình thương và lẽ sống nơi thế gian là hiện thân của Đức Cha Trời.

 

ĐK: Ngài là nguồn sống sanh hóa thế gian, là nguồn yêu thương dưỡng nuôi muôn loài.

Ngài là nguồn sáng soi lối con đi, luôn ngự trong con, đài cao thánh đức.

Dẫu cho ngày tháng qua đi, núi có mòn, sông có cạn, 

Tình thương Thượng Đế vẫn muôn đời không đổi thay.

 

Kỳ Ba, Thượng Đế ban ơn lành, con người được gọi Thượng Đế là Cha, là Thầy.

Con có thánh tâm sẽ có Thầy, Thầy là Cha cả khắp Đông Tây.

Tây Đông dù biết hay không, thì đức háo sanh vẫn thế này.

Tam Kỳ hiệp nhất thiên nhân, Thầy đem chơn pháp cứu rỗi muôn loài.

Kỳ Ba, Thượng Đế xưng danh Cao Đài. Ngài vẫn là Đấng Cứu Độ muôn đời.

Ngày mong chờ ấy đến rồi, là ngày đoàn con cất bước theo Cha.

 

ĐK: Ngài là nguồn sống sanh hóa thế gian, là nguồn yêu thương dưỡng nuôi muôn loài.

Ngài là nguồn sáng soi lối con đi, luôn ngự trong con, đài cao thánh đức.

Dẫu cho ngày tháng qua đi, núi có mòn, sông có cạn, 

Tình thương Thượng Đế vẫn muôn đời không đổi thay.