Thể loại: Ca khúc
Xuất xứ: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Nhạc và lời: Thiện Quang

Hò lơ hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lờ ho lờ…

 

Rằng ai, ai tỉnh ai say

Kiếp người một cuộc trả vay

Vô thường giăng lối trần ai

Danh vọng chỉ như khói mây

Rằng mang một mảnh tâm không

Chớ để bụi trần nhuốm hồng

Giữ gìn chơn tánh sạch trong

Âm chất gắng lòng vun trồng.

 

Giấc mộng trần ai đã tỉnh chưa?

Tang thương biến đổi mấy cho vừa

Cân đai lỡ nợ vùi sương tuyết

Bô vải âu đành gội móc mưa

Khôn dại dập dìu những ngày xưa

Vương hầu tấp nập hẹn không thưa

Tranh nhau danh lợi đời nghiêng ngửa

Hình bóng ai đâu cõi thượng thừa.

 

Hó lơ hó lơ, lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lờ ho lờ…