Thể loại: Hợp xướng
Album: Nhạc đạo chủ đề Giọt Tình Thương
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

(PHẦN MỞ ĐẦU)

Dưới bóng cờ Đại Đạo, một bóng cờ Đại Đạo,
Là Việt nam, ta chung dòng máu,

Nam Bắc Trung, chỉ một Đài Cao.


Đem đạo ra chúng sinh, một non sông một nghĩa tình,

Cao Đài vẫn chung gia đình, về đây với màu áo trắng.

 

Chung cùng một ước mơ, một tâm tư một bóng cờ,

Cao Đài quyết tâm phụng thờ, kỳ ba nhân thế mong chờ.

 

(PHẦN 1 - CƠ ĐẠO MIỀN NAM)

Hò lơ, hó lơ, hó lơ…

 

Sáng muôn phương! Ánh đạo quê hương!

Chợt nhớ bao người trải nắng dầm sương.

 

Dâng hiến cuộc đời để cờ cứu độ tung bay,

Đất nước ngàn năm vọng vang tiếng kinh Cao Đài.

 

Đạo gốc bởi nơi tấm lòng tín thành hiệp hòa,

Dẫu nắng dẫu mưa đức tin càng thêm thiết tha.

 

Khí phách Tiền Giang như Thái sơn một thời khai phá,
Áo trắng Hậu Giang như mây trời vạn thuở không nhòa.

 

Rực sáng khắp trời Đông, ánh Đạo từ đất Lạc Long,
Trăm năm khéo bận lòng, thế gian là sắc là không.


Tâm chí đại đồng cũng là tấm tình non sông,
Cơ cứu thế kỳ ba hạ nguơn xứng danh Tiên Rồng.

 

(PHẦN 2 - CƠ ĐẠO MIỀN TRUNG)

Hò là hò là khoan, khoan hò là hò là khoan…

 

Ôi non linh nước thiêng, chừ ai con Rồng cháu Tiên,

Kỳ ba chấn hưng chân truyền, cho hiển vinh ngàn năm văn hiến!

 

Đây Trung Châu núi sông, Trường Sơn bên bờ biển Đông,
Trời Nam đắp xây đại đồng, để năm châu cùng hưởng ân hồng.

 

Khoan hỡi khoan khoan hò…

 

Có ai về, ai về miền Trung nước tôi,

Để nghe câu kinh tứ thời núi sông bồi hồi.

 

Cờ Đạo in bóng trong lòng đất, cờ Đạo in bóng trong hồn nước,
Để xây thánh đường, ngôi thánh đường nội tâm thế nhân.

 

Đem thương yêu đắp xây nhân hòa, đem trung kiên đắp xây bửu tòa,

Đem chánh đạo về Trung Châu tô điểm sơn hà.


Cho đông tây bắc nam chung tình, cho năm châu bốn phương thái bình,

Dưới bóng cờ từ Đài Cao cứu rỗi toàn linh.

 

(PHẦN 3 - CƠ ĐẠO MIỀN BẮC)

Tình tình tang tính tình, tang tình, tình tang tính tang…


Ôi Việt nam gấm hoa, này Nam quan này Bắc hà,

Dốc lòng phát huy đạo nhà, kỳ ba dưới đại ân xá.

 

Khai nguồn mạch Thánh tâm, kìa Giao Châu Đạo khởi mầm,

Kiếp người nổi trôi thăng trầm, trời đêm thắp ánh trăng rằm.

 

Tuyết sương đã phủ đầu non, sương tuyết đầu non, ối a đầu non,

Hiên tây gió lạnh từng cơn, bóng trăng đã tròn, ối a trăng tròn.

 

Thế trần dưới thời Hạ ngươn, muôn lối ngược xuôi biết đâu dại khôn?

Ngọc Kinh ai nhớ lối về, lối về cung son, ối a cung son.

 

Bước chân sứ mạng đường xa, chân bước đường xa, ối a đường xa,

Thương nhau gắng lòng cùng nhau, đắp xây nhân hòa, ối a nhân hòa.

 

Bóng cờ cứu độ kỳ ba, đưa bước vạn linh đến bên Trời Cha,

Dụng cơ thánh đức thái hòa, trẩy hội Long Hoa, ối a Long Hoa.

 

(PHẦN 4 – CƠ ĐẠO TRÊN TOÀN CẦU)

Chung nhau muôn cánh tay,

Đài Cao ta cùng đắp xây,

Việt Nam sáng danh đạo Thầy,

Giương khắp nơi ngọn cờ nhân ái.

 

Bao la trên ngũ châu,

Dù Đông Tây, dù Á Âu,

Tình thương trải ra hoàn cầu,

Để nhân tâm rực ánh đạo mầu.

 

Dưới cờ Đại Đạo,

Dưới bóng cờ Đại Đạo,

Đường kỳ ba quy nguyên tam giáo,

Hiệp ngũ chi chung một Đài Cao.

 

Dưới cờ Đại Đạo,

Dưới bóng cờ Đại Đạo,

Cả quê hương chung màu áo,

Cả nhân loại cùng Đài Cao.

 

Cả quê hương chung màu áo,

Cả nhân loại cùng Đài Cao…

 

nhân loại cùng Đài… Cao...!