Thể loại: Ca khúc
Xuất xứ: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

KỲ BA GIÁNG THẾ

Nhạc và lời: Thiện Quang

1. Người ơi, Chúa đã giáng trần trở lại,

Kỳ ba, để vinh danh Đấng Cao Đài.

Đạo lý dẫu qua ngàn năm vẫn không phai mờ.

Tình thương cứu thế vẫn đang đợi chờ.

 

2. Người ơi, ta hãy chung lòng nguyện cầu.

Nguyện xin bình an đến khắp năm châu.

Nguyện góp đôi tay cùng nhau đắp xây nhân hòa,

Để cho thế giới quy nguyên từ đây.

 

ĐK: Chờ đón cả thế gian, về Đài Cao trong ánh Linh Quang.

Này tiếng mục đồng cất vang, gọi chiên về, chung sống bình an.