Hội đồng Thường Niên Cơ Quan năm Giáp Ngọ 2014 - Lễ khánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ (Rằm tháng hai)