Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Giọt Tình Thương
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

Con xin cúi đầu, xin cúi đầu trước tình thương bao la của Đức Mẹ kính yêu.

Con xin làm giọt tình thương trong mắt Mẹ đại dương.

Con xin như Mẹ, thương nhân sanh vì tình thương không kể sang hèn, không kể dại khôn.

Con xin như Mẹ thương con chim lạc đàn, thương con nai ngơ ngác, thương con hổ hung tàn.

Con xin như Mẹ, yêu cành liễu thướt tha, yêu giọt sương trên lá, yêu dòng suối chảy qua.

Khi con yêu như Mẹ lòng con tràn đầy Càn Khôn.

Khi con yêu như Mẹ, con nghe lời Thầy phù trì đâu đây.

 

Con xin cúi đầu xin cúi đầu trước tình thương bao la của Đức Mẹ kính yêu. 

Con xin làm giọt tình thương trong mắt Mẹ đại dương.