Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Về Nguyên
Xuất xứ: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

1.      Đây lòng con cung kính cúi bên chân sen Đấng Từ Bi

Trong niềm tin tinh khiết, đốt tâm hương thành kính dâng Ngài

Công đức vô vàn Ngài dành cho nhân thế, nơi có đau thương là nơi có bước chân Ngài.

 

2.      Trên đường đời tăm tối, lắm đam mê kiếp sống phù hoa

Nghe lời Ngài cảm hóa, giữ thân tâm trong đức ân Ngài

Đây nước cam lồ ngọt lành Ngài chan rưới, ban bố ân thiêng xóa tan trần ai não phiền.

 

ĐK 1:        Rạng ngời Đức Quán Thế Âm. Rạng ngời Đức Quán Thế Âm…

… tầm thinh cứu nạn, bôn ba khắp dương trần bằng vạn ức kim thân.

Rạng ngời Đức Quán Thế Âm. Rạng ngời Đức Quán Thế Âm.

Tình thương vô bờ đưa người về bến bình an.

 

Lòng từ Đức Quán Thế Âm. Lòng lành Đức Quán Thế Âm…

… xả thân giúp người, cho vơi bớt biển đời là biển khổ mênh mông.

Vì đời, Đức Quán Thế Âm, vào đời quyết cứu thế nhân.

Nguyện dâng thân Ngài đưa người về bến bình an.

 

Khi nguy nan - tin Ngài. Khi đau thương - tin Ngài.

Tin danh Ngài là vượt qua gian khó, vững tin Ngài là vượt qua sóng gió.

Nên giữa phong ba thế gian vang mãi tên Ngài - Đức Quán Thế Âm.