Thánh giáo Đức Cao Triều Phát dạy Tu sĩ, Giáo sĩ, Thanh thiếu niên