Videos

Kênh Youtube CQPTGLĐĐ
 6:18
Nhạc đạo - BÓNG ĐÒ BÁT NHÃ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
139 lượt xem - 1 week ago
 6:23
Nhạc đạo - CÓ NHỚ ĐƯỜNG XƯA (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
204 lượt xem - 1 month ago
 55:08
Thuyết minh giáo lý - LÒNG THÀNH, TÍN, HIỆP TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
200 lượt xem - 2 months ago
 49:02
Thuyết minh giáo lý - NÃO PHIỀN TRÔI NHẸ THEO MÂY GIÓ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
176 lượt xem - 2 months ago
 5:16
Nhạc đạo - RA KHƠI (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
175 lượt xem - 5 months ago
 10:16
Nhạc đạo - Hợp xướng DƯỚI BÓNG CỜ ĐẠI ĐẠO (lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
328 lượt xem - 5 months ago
 4:49
Nhạc đạo - BÀI CA NGƯỜI HOA TIÊU
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
197 lượt xem - 6 months ago
 6:19
Nhạc đạo - BÓNG ĐÒ BÁT NHÃ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
206 lượt xem - 8 months ago
 4:18
Bài hát Nguồn Sống Vô Biên
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
198 lượt xem - 10 months ago
 01:56:00
Thuyết minh giáo lý - SỨ MẠNG ĐẠI THỪA
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
1842 lượt xem - 10 months ago