Videos

Kênh Youtube CQPTGLĐĐ
 5:09
Nhạc đạo - LỜI NGUYỆN CẦU (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
333 lượt xem - 1 month ago
 3:31
Nhạc đạo - THANH THIẾU NIÊN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
143 lượt xem - 1 month ago
 6:23
Nhạc đạo - CÓ NHỚ ĐƯỜNG XƯA (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
126 lượt xem - 2 months ago
 4:13
Nhạc đạo - THẮP ĐUỐC (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
255 lượt xem - 2 months ago
 4:37
Nhạc đạo - BƯỚC CHÂN NGƯỜI SỨ MẠNG (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
200 lượt xem - 2 months ago
 5:20
Nhạc đạo - ĐÈN LÒNG TỎA SÁNG (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
164 lượt xem - 2 months ago
 5:23
Nhạc đạo - VỀ BÊN MẸ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
317 lượt xem - 2 months ago
 6:18
Nhạc đạo - BÓNG ĐÒ BÁT NHÃ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
482 lượt xem - 2 months ago
 55:08
Thuyết minh giáo lý - LÒNG THÀNH, TÍN, HIỆP TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
494 lượt xem - 4 months ago
 49:02
Thuyết minh giáo lý - NÃO PHIỀN TRÔI NHẸ THEO MÂY GIÓ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
564 lượt xem - 4 months ago