Videos

Kênh Youtube CQPTGLĐĐ
 7:12
Nhạc đạo - HẠC TRẮNG NGÀY XƯA (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
128 lượt xem - 1 month ago
 5:09
Nhạc đạo - LỜI NGUYỆN CẦU (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
416 lượt xem - 4 months ago
 3:31
Nhạc đạo - THANH THIẾU NIÊN PHỔ THÔNG GIÁO LÝ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
176 lượt xem - 4 months ago
 6:23
Nhạc đạo - CÓ NHỚ ĐƯỜNG XƯA (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
160 lượt xem - 4 months ago
 4:13
Nhạc đạo - THẮP ĐUỐC (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
287 lượt xem - 5 months ago
 4:37
Nhạc đạo - BƯỚC CHÂN NGƯỜI SỨ MẠNG (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
237 lượt xem - 5 months ago
 5:20
Nhạc đạo - ĐÈN LÒNG TỎA SÁNG (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
206 lượt xem - 5 months ago
 6:18
Nhạc đạo - BÓNG ĐÒ BÁT NHÃ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
567 lượt xem - 5 months ago
 55:08
Thuyết minh giáo lý - LÒNG THÀNH, TÍN, HIỆP TU CỨU CỬU HUYỀN THẤT TỔ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
671 lượt xem - 7 months ago
 49:02
Thuyết minh giáo lý - NÃO PHIỀN TRÔI NHẸ THEO MÂY GIÓ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
1177 lượt xem - 7 months ago