Đăng ký nhận tin tức

Videos

Kênh Youtube CQPTGLĐĐ
 5:19
Nhạc đạo - QUÊ XƯA CÓ NHỚ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
72 lượt xem - 2 weeks ago
 5:16
Nhạc đạo - ĐÀI HOA ĐẠO LÝ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
259 lượt xem - 1 month ago
 1H5:48
Lễ kỷ niệm ngày thành đạo của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, 19-6 Tân Sửu (28-7-2021)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
1360 lượt xem - 1 month ago
 9:31
Nhạc đạo - Hợp xướng NÂNG LÁ ĐẠO KỲ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
452 lượt xem - 5 months ago
 5:02
Karaoke Nhạc đạo - CÂU KINH TÌNH THƯƠNG
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
100 lượt xem - 5 months ago
 5:03
Nhạc đạo - CÂU KINH TÌNH THƯƠNG (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
220 lượt xem - 5 months ago
 58:26
Buổi thực tập thuyết trình và bế giảng khoá Bồi dưỡng thuyết trình viên - ngày 6/12/2020
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
142 lượt xem - 6 months ago
 1H12:52
Nghệ thuật thuyết trình giảng đạo (tiếp theo)| Khóa bồi dưỡng thuyết trình viên - buổi 4, 22/11/2020
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
184 lượt xem - 6 months ago
 1H6:07
Nghệ thuật thuyết trình giảng đạo | Khóa bồi dưỡng thuyết trình viên - buổi 3 ngày 15/11/2020
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
357 lượt xem - 6 months ago
 41:24
Khóa bồi dưỡng thuyết trình viên - buổi 1 ngày 25/10/2020
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
199 lượt xem - 7 months ago