Đăng ký nhận tin tức

Videos

Kênh Youtube CQPTGLĐĐ
 55:14
Thuyết minh giáo lý - THIÊN NHƠN HIỆP NHỨT, TTV Diệu Nguyên, 29-8 Tân Sửu (5-10-2021)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
523 lượt xem - 3 months ago
 5:20
Karaoke nhạc đạo - VỀ BÊN MẸ, tone nữ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
32 lượt xem - 3 months ago
 5:20
Karaoke nhạc đạo - VỀ BÊN MẸ, tone nam
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
29 lượt xem - 3 months ago
 4:42
Karaoke nhạc đạo - NƠI CÓ TÌNH THƯƠNG, tone nữ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
81 lượt xem - 3 months ago
 4:42
Karaoke nhạc đạo - NƠI CÓ TÌNH THƯƠNG, tone nam
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
32 lượt xem - 3 months ago
 5:09
Karaoke nhạc đạo - LÁ THU
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
50 lượt xem - 3 months ago
 5:04
Nhạc đạo - LÁ THU (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
178 lượt xem - 3 months ago
 01:22:00
Thuyết minh giáo lý - LỄ HỘI TRUNG THU CAO ĐÀI, TTV Hồng Phúc, rằm tháng 8 Tân Sửu (21-9-2021)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
1200 lượt xem - 3 months ago
 5:19
Karaoke nhạc đạo - QUÊ XƯA CÓ NHỚ
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
84 lượt xem - 4 months ago
 5:19
Nhạc đạo - QUÊ XƯA CÓ NHỚ (official lyric video)
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo
756 lượt xem - 4 months ago