Bài Thánh giáo 01 - "Tâm tâm thường tợ quá kiều thời"