Tất niên năm Bính Thân 2016 tại CQPTGLĐĐ (24-01-2017)