Ra Khơi

1. Này trời xanh, này mây trắng, thôi thúc ta mau ta tiến lên đường.

Này sông sâu, này biển lớn, thử thách ta nuôi tấm can trường,

Dù ngày đêm, dù mưa nắng, nung nấu thêm tâm chí kiên cường,

Dù hôm nay, dù mai này, nguyện dựng xây thế giới vô thường.

 

ĐK:     Ra khơi, một hùng khí vươn trời,

Ra khơi, một nguyện ước cứu đời,

Ra khơi, một niềm tin sáng ngời,

Ta ra khơi, bạn Thanh thiếu niên ơi!

 

2. Cùng chung tay, cùng chung sức, đem tuổi xuân vun đắp cho đời,

Tình nhân sanh, tình sông núi, trong trái tim tô thắm đất trời,

Bằng yêu thương, bằng đạo lý, đi khắp nơi soi sáng muôn người,

Để ngày mai, ngày thái hòa, đời yên vui thõa bao mong đợi.