Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Giọt Tình Thương
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương

Bao lâu rồi cách xa vấn vương

Con mong về lại với cố hương

Xin Mẹ thương dắt dìu chúng con.

 

ĐK:

Vô vi độ trẻ lại Thiên Đường

Cực Lạc mới thật là cố hương

Từ tốn học tu gìn đạo lý

Tôn ti hành đạo giữ thiên lương.

 

Chúng con đây, đôi bàn tay, Mẹ ơi!

Chúng con đây, khối óc này đã sẵn sàng

Xin Mẹ sống, hành động, trong con

Con xin là cánh hoa ngát hương.