Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Giọt Tình Thương
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

Trăng kia tròn khuyết đổi dời, huống chi con sống, trong đời nhị nguyên.

Nếu con học Đạo Phật Tiên, lạ gì những lúc biến thiên nhân tình.

Hò ơi, hò ơi ới ơi ơi hò.

 

Quý hồ một mảnh tâm linh, bản lai diện mục biết nhìn cho thông.

Nước kia còn có lớn ròng, đời con sao khỏi trong vòng quẩn quanh.

Hò ơi, hò ơi ới ơi ơi hò.

 

Hồng Ân Từ Mẫu chan hoà, cho con hạnh hưởng làm quà trung thu.

Đèn lòng đừng để mờ lu, đạo tâm đừng để bôn xu nhiễm trần.

Hò ơi, hò ơi ới ơi ơi hò.