Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Lòng Thu
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

Mẹ nhìn chiếc lá thu rơi, kiếp sống nhân gian đầy vơi

Quẩn quanh trong nẻo luân hồi, xuân đến hạ về thu tới

Chiều thu lá úa bay đi, đời hạ nguơn lắm gian nguy

Nặng lòng Kim Mẫu Diêu Trì, đến gian trần giữa thu Tam Kỳ.

 

Khi con lầm lạc u mê, Mẹ bên an ủi dỗ dành yêu thương

Khi con đêm tối lạc đường, Mẹ là ánh sáng soi đường con đi

Ôi vòng tay Mẹ từ bi, mong con kịp chuyến đò chiều sang sông.

Làm con có thấu hiểu lòng, tình thương Từ Mẫu luôn dành cho con.

 

Mẹ nhìn chiếc lá thu rơi. Kiếp sống nhân gian đầy vơi

Quẩn quanh trong nẻo luân hồi, xuân đến hạ về thu tới

Tàn thu lá úa vàng rơi, kiếp người ai đã nặng mang 

Bên con sẵn nẻo Thiên Đàng, dựng lại mùa thu lúc hạ tàn.