Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Nhiệt Huyết Thanh Niên
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

1. Kìa đêm âm u đang bủa trùm vạn vật

Kìa đông giá tiết đang chế ngự trần gian

Kìa ai đi trong bao lỗi lầm, bao chấp ngã

Kìa ai đang mê, đắm trôi trong giấc mộng phù du.

 

2. Người Thanh Thiếu Niên mang sứ mạng vào đời

Cùng nhau chung tay xây thế hệ ngày mai

Tình thương bao la đến hâm sưởi nơi giá buốt

Cùng nhau đem chân lý chiếu soi đêm trường âm u.

 

ĐK : Cùng tiến lên, những con thuyền trong bão tố

Trọn đức tin hướng con thuyền về cửa Đạo

Gắng hy sinh, giúp tha nhân tình thương vong kỷ

Độ chúng sinh cơn mạt kiếp về chốn an vui.

 

Dẫu giông tố, dẫu nguy khó bền tâm tiến bước

Hãy thương nhau, hãy cho nhau bao niềm tin

Tiến lên nhanh bước đi trong hồng ân của Thầy.

 

3. Nguyện dâng tâm linh cho cơ đồ Đại Đạo

Trọng trách tiếp nối xin kính nhận thành tâm

Nguyện cứu giúp chúng sinh lặn ngụp trong bể khổ

Nguyện hôm nay đem mối Đạo Thầy phổ truyền nhân gian.