Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Nhiệt Huyết Thanh Niên
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

1.     Trong mỗi trái tim có ngọn lửa hồng

Mình cùng nhau thắp lên giữa thế nhân

Xua tan rẽ chia, san bằng oán hận

Để tình thương yêu sưởi hâm cuộc sống.

 

2.     Sinh giữa thế gian cũng một kiếp người

Chạnh lòng nhìn cảnh khóc cười nổi trôi

Theo chân Chí Tôn mang Đạo cứu đời

Rải tình nhân sanh khắp muôn phương trời.

 

ĐK:

1.     Nguyện cùng thắp thêm giữa đêm đen lạnh lùng

Một ngọn đuốc thiêng sáng soi tâm hồn sanh chúng

Một lòng thủy chung, một dạ kiên trung

Tâm chí từng ngày đêm nấu nung.

 

2.     Một đời xả thân dưới bóng cờ Đại Đạo

Một đời thiết tha góp tay vun nền chơn giáo

Một niềm khát khao, Đạo mầu truyền trao

Xây đắp giữa nhân sanh Đài Cao.