Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Nhiệt Huyết Thanh Niên
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

1.     Xin cho dâng trái tim bé nhỏ. Trào dâng nhiệt huyết xây đời.

Hoa tình thương ngạt hương khắp trời. Niềm tin rực trong mắt ngời.

Hồn xuân nhẹ bay phơi phới. Tiếng ca vang trao mọi người.

Nhẹ gót chân trời. Đường bao gió mây.

Này mây này gió, hãy vang khúc ca không lời.

Để lòng ta vui, vui trong sứ mạng ngày xuân.

Mùa xuân chắp cánh bay xa, nối khúc hoan ca. Mùa xuân.

 

2.     Mang trong tim cánh sen bé nhỏ. Đầy vơi, nỗi nhớ Quê hương.

Đi hẹn Quê rằng luôn nhớ về. Lòng hằng luôn câu ước thề.

Rằng còn lệ trên nhân thế. Chỉ gởi con tim trở về.

Sương gió bao ngày. Cùng muôn cánh chim.

Đường về ngày mai, vạn sanh chúng xuôi một dòng.

Là tròn ngày mơ, chung vai trở về Quê hương.

Mùa xuân chắp cánh bay xa, nối khúc hoan ca. Mùa xuân.