Thể loại: Ca khúc
Album: Nhạc đạo chủ đề Nhiệt Huyết Thanh Niên
Xuất xứ: CQPTGLĐĐ

1. Vẫn có nhau trong đời. Nhớ nhau hoài bạn ơi. Phút giây này chưa hết lời. Siết tay nhau, siết thêm chặt tình thân ái.

2. Đã bước chung con đường, đã mang cùng mơ ước, nấu nung niềm tin sắc son, dẫu đường dài, lòng đừng phôi phai, chân dẫm đá mòn.

ĐK: 1. Bạn ơi, ra đi dù có đến phương trời nào, xin hẹn nhau mai sau trên con đường dài nhân thế.

Gặp nhau trong sứ mạng thì còn gặp nhau trong cuộc đời. Đây ước mơ uy hùng, cháy lên đi bập bùng, rạng soi bước chân, đời ai hiến dâng.

2. Tình bạn bao la, tựa như cánh chim vượt ngàn. Xin vượt qua không gian, qua bao thời gian ngăn cách.

Còn đi trong sứ mạng thì còn cùng đi trên đường đời. Xin khắc ghi trong lòng, ước mơ đang cháy nồng và niềm tin rực sáng về ngày mai.