Thể loại: Ca khúc
Xuất xứ: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

1. Con có Thánh Tâm sẽ có Thầy. Thầy là Cha cả khắp Đông Tây.

Tây Đông dù biết hay không biết, thì đức háo sanh cũng thế này.

 

2. Con có Thánh Tâm sẽ có Thầy. Lòng Thầy thương cả khắp sanh linh.

Sanh linh nào biết Thầy ban bố, chìa khoá thương yêu như sẵn dành.

 

ĐK: Con Thầy thì học sao cho giống Thầy. Giống Thầy ở chỗ đủ đầy tình thương.

Thương nhau tặng vật hiến dâng Thầy, thương muôn loài thương cả cỏ cây.

 

3. Con có Thánh Tâm sẽ có Thầy. Thầy là Cha cả của thương yêu.

Ban cho hạt giống tình thương đó, vào thế gian gieo đi khắp đời.

 

4. Con có Thánh Tâm sẽ có Thầy. Đường trần nên về lối thương yêu.

Nhân duyên còn muốn tìm Tiên giới, thì nhớ thương yêu như đất Trời.

 

ĐK: Con Thầy thì học sao cho giống Thầy. Giống Thầy ở chỗ đủ đầy tình thương.

Thương nhau tặng vật hiến dâng Thầy, thương muôn loài thương cả cỏ cây.