Thể loại: Hợp xướng
Album: Nhạc đạo chủ đề Về Nguyên
Xuất xứ: (CQPTGLĐĐ)

Đoạn 1 – Sứ mạng của dân tộc Việt Nam

Ngọn cờ Tam Giáo (ớ ơi) dân Lạc Hồng ơi!

Ngọn cờ Tam Giáo (ớ ơi) Việt Nam nước tôi!

Ơi hò ơi!

Núi sông Rồng Tiên, núi sông Cao Đài.

Sứ mạng kỳ ba chung gánh chung tay. Về đây, về đây,...

 

Đoạn 2 – Sứ mạng của chúng ta

Tay nâng lá đạo kỳ, đạp lên muôn khó nguy. Vì cơ đạo ngày mai, chúng ta đi.

Này anh chị em ơi, dẫu qua bao buồn vui, hãy chung lòng cùng đi, ta cùng đi tới!

Mênh mông bóng đạo mầu, lời nguyện xin khắc sâu, đem mối đạo hoằng khai khắp năm châu.

Nào dân Việt Nam ta, hãy chung ta kỳ ba, đưa nhân loại muôn lối trở lại một nhà.

(À a a a… à a á a… à a a!)

 

Đoạn 3 – Vì nền Quốc Đạo

Bước khai đường kỳ ba sương gió nào phai dấu chân Lạc Hồng.

Góp tay dựng Đài Cao, mở mang đạo nhà vẻ vang núi sông.

Thiết tha tình năm châu, tâm chí Việt Nam đắp xây đại đồng.

Gieo rắc tình thương yêu, ngàn năm nhân thế chờ mong.

(hằng chờ mong…)

 

Đoạn 4 – Ngọn cờ cứu thế

Cắm cờ Đại Đạo khắp nơi. Cứu độ toàn nhân sanh.

 

Cùng thành tâm mở lá đạo kỳ. Nguyện hy thân mở mang đạo Thầy.

Bằng tình thương, dẹp tan sắc phái. Đem nhân hòa hồi sinh thế giới.

Cùng chung tay nâng đỡ đạo nhà. Trời Việt Nam, đắp xây Bửu Tòa.

Tòa Đài Cao ngày mai trổ hoa. Cho nhân loại về đây với Cha.

 

Đoạn 5 – Đoàn người sứ mạng

Cắm cờ Đại Đạo khắp nơi. Cứu độ toàn nhân sanh.

 

Muôn phương cùng nhau chúng ta về đây.

Chỉ một lòng trung kiên đắp xây đạo Thầy.

Chung tay, dù bao nắng mưa vô thường,

Nguyện đem hết cả can trường,

Cùng đi cho trọn bước đường.

Chung ta cùng nhau đắp xây Đài Cao, cùng nhau đắp xây Đài Cao.

 

Đoạn 6 – Những tấm chân tình

Cùng quỳ trước Đấng Chí Tôn nâng lá đạo kỳ.

Xin yêu thương nhau, nương bước bên nhau mà đi.

Dù biển sâu, dù núi cao, kề vai chung gánh, thay Thầy dìu dẫn nhau.

Đá mềm chân cứng, gánh đời gánh đạo, dù bao gian lao, nhắc nhau lòng đừng nao.

 

Đoạn 7 – Bước chân tiếp nối

Đi lên, đàn em bước theo đàn anh, tre chưa tàn măng non đứng lên sẵn sàng.

Chung tay, bàn tay  tuổi xuân nhiệt tình, bàn tay tuổi già kiên định, cùng xây ngươn hội thái bình.

 

Chung tay, cùng nhau đắp xây Đài Cao, cùng nhau đắp xây Đài Cao.

 

Đoạn 8 – Nhịp cầu giáo lý

Nhịp cầu giáo lý, chúng con xây nước non này.

Tuy hôm nay đây, chưa có bao nhiêu bàn tay.

Dù tuổi thanh xuân, dù tóc pha sương, cùng nhau con sống để làm nhịp cầu cảm thông.

Cho toàn nhân thế, hướng lòng trở về, về đây bên nhau, sống chung một Đài Cao.

 

Đoạn 9 – Phát triển cơ đạo

Chung tay, cùng nhau đỡ nâng đạo cơ, cho Cao Đài năm châu phất cao ngọn cờ.

Chung tay, cùng nhau đắp xây Cao Đài, dù bao tháng rộng năm dài, bằng muôn tâm hạnh đức tài.

 

Đoạn kết

Chung tay, cùng nhau đắp xây Đài Cao, cùng nhau đắp xây Đài Cao.

Chung tay, cùng nhau đắp xây Đài Cao, cùng nhau đắp xây Đài Cao.