Thể loại: Ca khúc
Xuất xứ: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Hỡi tàn linh ơi, hỡi tàn linh!

Có nhớ quê xưa chốn Ngọc Đình?

Quay gót mau về nơi cựu vị,

Thôi đừng dan díu kiếp phù sinh.

 

Mấy ngàn xuân qua nơi trần thế,

Ai nhớ ai thương bóng Mẹ Cha,

Thôi hãy giã từ cuộc dâu bể,

Đây đại ân xá buổi kỳ ba.

 

Đường về nguyên rộng mở,

Người sao còn ngẩn ngơ,

Hoài niệm chi giấc mơ,

Cho Mẹ Cha ngóng chờ.

 

Chiều hạ nguơn buồn lắm,

Một chuyến đò cuối năm,

Còn đợi trên bến vắng,

Đưa khách về Thánh Tâm.

 

Hỡi tàn linh ơi, hỡi tàn linh!

Có nhớ quê xưa chốn Ngọc Đình;

Quay gót mau về nơi cựu vị,

Thôi đừng dan díu kiếp phù sinh.