Thể loại: Ca khúc
Xuất xứ: Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo

Lời bài hát dựa vào 5 điều tâm niệm của người Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý

Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý,

Xin nối chân theo bao hùng khí nơi chư tiền khai.

Nâng đuốc thiêng chân truyền Cao Đài,

Đem hết bao tâm hạnh đức tài,

Quyết tâm thắp sáng cùng khắp nhân loài.

 

Vượt quan muôn ngàn gian khổ,

Vượt qua muôn trùng giông tố,

Gìn khuôn vàng đạo đức thương yêu tha nhân.

 

Xem mọi người là mình,

Xem mình là mọi người,

Chẳng phân biệt, lấy tình hòa ái độ người, độ ta.

 

Trọn tin Cha Trời Thượng Đế

Trọn tin con đường cứu thế

Đặt hết sự trọng kính nơi Cơ Quan

 

Quyết mang cờ Đại Đạo

Cắm muôn nơi muôn nơi

Cứu nhân loại, Đài Cao tỏa ánh sáng ngời.

 

Thanh Thiếu Niên Phổ Thông Giáo Lý !