"An Thuận Quả Duyên" Đây là thêm một món hành trang bé nhỏ, góp nhóp vào “tư lương” của người đạo Cao Đài trên đường dài trở về quê xưa đang mỏi mòn vầng trăng Kim Mẫu hắt hiu soi bóng Diêu Trì.