"Góp Nhặt Lời Quê" Mẹ Từ Tôn đòi phen nhắc nhở: “Có nhớ quê xưa chốn Ngọc Đình?” Và cũng như Mẹ, các Đấng thiêng liêng hằng bố ban lữ khách cõi ta bà vô vàn lời quê chứa chan tình cố quận. Mười hai câu chuyện nho nhỏ góp nhặt nơi đây trong lẽ tùy duyên mà chở chuyên trong muôn một những lời quê đồng vọng khắp cả Kỳ Ba.