"Thánh Thi Trích Lục" Các đoạn thánh thi Cao Đài được xếp theo đề mục, tiện cho việc học hỏi và soạn bài thuyết minh giáo lý.